Základní škola Vsetín, Sychrov 97


kroužek mladých zdravotníků
společné soustředění starších a mladších zdravotníků
29.-30.4.2011


zdravotníci

Soustředění mladých zdravotníků

V ZŠ Vsetín Sychrov se konalo tradiční jarní výcvikové soustředění mladých zdravotníků před okresní soutěží. Cílem bylo procvičit první pomoc prakticky i teoreticky a protože součástí programu bylo i nocování ve škole, čekala na účastníky i zábava a odhalování tajemství temné školní budovy.

Na začátku si všichni účastníci stanovili pravidla chování a vyslovili svá očekávání a závěrem pak s radostí konstatovali, že pravidla nebyla porušena a většina očekávání byla naplněna.

a
zahájení, pravidla, program, očekávání
a
a
a
a začínáme soutěžit ....

Úvodní velká hra o první pomoci rozdělila mladé zdravotníky různého věku do skupin a vyslala je na pátrací akci, jejím cílem bylo na základě indicií různě umístěných po školní budově doplnit křížovku. Někdy šlo o pojmenování zranění dle příznaků, jindy o identifikaci pomůcek či správného postupu ošetření. Nejlépe si vedly Tereza Ďulíková (8.A) a Hanka Ollerová (5.A), následované Valérii Mikešovou (8.A) a Annou Ševčíkovou (4.A). Další hra by se mohla jmenovat lidské pexeso, úkolem účastníků bylo složit dohromady příznaky a způsob ošetření úrazu, přičemž měli jednou možnost komunikace, číst co je napsáno na papírku, jinak nemohli mluvit. I tato hra se vydařila a všechny dvojice se nakonec našly. Zdravotníci si procvičili a zafixovali správné postupy a pak je každá dvojice předvedla svých kamarádům prakticky.

a
velká hra první pomoci - úkryty pro indicie byly zapeklité....
a
vyhodnocení soutěže
a
a je ti další hra....
a
a
a

a
a
a
a


Na zklidnění se všichni vydali do učebny přírodopisu prohlédnout a také „ohmatat“ si školní chov strašilek a dalších živočichů. Při tom si pověděli jak ošetřit kousnutí či poštípání hmyzem nebo poškození organismu jedovatými rostlinami nebo houbami.

a
a
a
a
příprava na spaní v knihovně
a
večerní "opékačka"
a

A co by to bylo za soustředění s nocováním, kdyby se nešlo do atria školy opékat a také spálit vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Při tomto aktu došlo i na zaříkávání, čáry a máry a nakonec jsme si s kytarou paní vychovatelky Pařízkové z plna hrdla zazpívali. Všichnis e už ale těšili na stezku odvahy, na které připravil perné, ale krásné chvilky všem zdravotníkům Tonda Duna a hlas havrana polního.

a
a
a
a
a
a

Spát se nikomu moc nechtělo. Plno dojmů a zážitků bylo třeba si ještě sdělit.

a
a
a
a

Ráno přišlo brzy a u některých se už projevila únava. Přesto se ale vzchopili k férovému turnaji v počítačové hře se slovy- knihovník. Jejím absolutním vítězem se stala Hanka Ollerová s počtem bodů 25 400, unikátní byl i výkon Lucky Gajdošové, která rychle, třikrát za sebou, získala přes 20 tisíc bodů. To už jsou opravdu mistryně slov.

a
tak už balíme....
a
vítězka souitěže- knihovník
a
a


Úklid a loučení jsou nejméně zábavnými chvilkami každé akce, ale nedalo se nic dělat. Maminky doma čekaly s obědem a některé účastníky ještě odpoledne vycházka do přírody. Takže zase příště....

Program pro žáky připravily a dozor i organizaci zajišťovaly:
Mgr. Jaroslava Ševčíková, Mgr. Věra Magdalena Janírková a paní vychovatelka Jana Pařízková


foto : paní vychovatelka Jana Pařízková, J.Ševčíková
text: Mgr. Jaroslava Ševčíková
30.4.2011